Door ‘extended family’ terug naar school

Lieve vrienden,

“Back to school” staat in juni overal op de spandoeken te lezen in de Stichting ChancEd “t Seuverick 5 5061 AP Oisterwijk Tel: 013-2512383/06-45617575 Filippijnen. De kinderen gaan weer ‘back to school’ (terug naar school). Voor onze kinderen mogelijk gemaakt door hun “extended family”.

In de zomer van 2009 waren Rianne en Joop weer op bezoek in de chanced@home.nl http://www.ChancEd.nl Giro: 6831798 KvK: 17134594 Filippijnen, Samar. Zij bezochten één van de basisscholen waar 20 kinderen een studiebeurs ontvangen. Deze school is er trots op dat zij iets kunnen betekenen voor de armste kinderen. Er is zelfs een verwijzing opgenomen in ‘t boekje dat is gemaakt ter gelegenheid van de diplomering van de studenten in maart 2009: “Studiebeurs Programma ChancEd: 20 studenten.” Zelfs met vermelding van gratis school uniformen, schooltas, zonodig kosten voor de diplomering, bijdrage voor schoolprojecten. Maar opmerkelijk is de tekst waaruit blijkt dat het geven van studiebeurzen door ChancEd verder reikt dan alleen het volgen van onderwijs voor de kinderen.

Nelin Barandino

Het raakt onderwerpen als armoede, analfabetisme, richting geven aan de toekomst: “Onderwijs is belangrijk voor de jeugd want het betekent dat je hiermee armoede kunt overwinnen”. Madelin Sagadal is met een studiebeurs van ChancEd zover gekomen dat zij nu onderwijzeres is. Ze zegt letterlijk “ik heb de kennis en het talent en ben in staat om de Filippijnse kinderen de kans te geven om te groeien”.

Maar dit geestverwantschap voelt ChancEd Nederland ook in de verbondenheid met haar donateurs en scholen, bedrijven, individuele personen die zich maar blijven inzetten voor ChancEd. Het gevoel van betrokkenheid gaat over in verbondenheid. Om voor langere tijd iets te kunnen betekenen voor de armste kinderen en jongeren in de Filippijnen. U kunt lezen dat zelfs ouderen geraakt worden.

Madelin zegt tijdens het interview “ik ben zo dankbaar voor de ondersteuning van ChancEd”. Wij willen u, onze ‘extended family’ hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van onderwijs. Weer naar school kunnen, dat voor deze kinderen en jongeren voorheen alleen maar een droom was. In 1997 zijn we begonnen met 20 studiebeurzen. Nu bijna 13 jaar later ronden steeds meer kinderen hun basis- en middelbare school af (zie pagina 4). Geweldig om te zien dat onze – en uw – jarenlange inspanningen steeds meer kinderen een kans op een toekomst bieden.

Namens alle kinderen onze Filippijnse nieuwjaarwens voor u allemaal. Manigong Bagong Taon 2010! (Gelukkig Nieuwjaar 2010)

florie

 

“May the spirit of the Holiday Season bring forth the dream of these children come closer to reality”.